Момчилград
Контакти

Адрес: ул. Маказа 31

гр.Момчилград

Тел.: 036 312115

E-mail: thvp_m@abv.bg

Ние сме тук:

Профил на купувача
 • Няма категории
Ръководството на ПГТХВП „Св. Св. Кирил и Методий“ съобщава на всички ученици, че със заповед на кмета на Община Момчилград инж. Сунай Хасан 27 и 28 февруари 2018 г. се обявяват за неучебни дни за всички училища на територията на Община Момчилград. Учебните занятия ще бъдат възстановени на 01.03.2018 г.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ

„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

гр. МОМЧИЛГРАД

ПРЕДЛАГА

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 година

СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7 КЛАС

 • „КЕТЪРИНГ“     

 • „КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ”

  След конкурсни изпити (НВО по Български език и литература на 19.05.2017 г. и Математика на 22.05.2017 г.).

СЛЕД ЗАВЪРШЕН  8  КЛАС

 •  „ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”

 •  „ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ”

  Приемът се извършва по документи.

СЛЕД ЗАВЪРШЕН  8 КЛАС – ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 •  „ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ”

  Приемът се извършва по документи.