Момчилград
Контакти

Адрес: ул. Маказа 31

гр.Момчилград

Тел.: 036 312115

E-mail: thvp_m@abv.bg

Ние сме тук:

Профил на купувача
  • Няма категории

Проект „ТВОЯТ ЧАС“

Обща информация

проект „ТВОЯТ ЧАС“ стартира съгласно Чл. 23. (1) от ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности “.

Партньори

log

Документи

Инструкция за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004

Заявление и декларация за информирано съгласие, Приложение № 2, PDF

Анкетна карта, Приложение № 4, PDF за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „Твоят час“.

Разходи за закупуване на материали, PDF

Индивидуална образователна карта, Приложение № 5, PDF

Бланка за създаване на документи по проект BG05M2OP001-2.004-0004

„Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности,

развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

Лого на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Изисквания към вида на извънкласните дейности, включени в училищната програма „Твоят час“ и финансирането им определени на база Механизма за групиране на училищата с различен профил на учениците за участие в дейностите по проект „Твоят час“

Заповед РД09-1072/10.08.2016 г.
Заповед за участие на държавните и общинските училища в техническото и финансовото изпълнение на Проект „Твоят час.“

Приложение към Заповед № РД09-1072/10.08.2016 г.

Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

Указания за прилагане принципа на екологична устойчивост в контекста на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Групи / Дейност за преодоляване на обучителни затруднения     

  • Художествено слово“ – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА |Ръководител – Десислава Анастасова
Галерия Художествено слово“

 

Групи Дейност по интереси

  • „Аз и природата“ – ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ, ЕКОЛОГИЯ|Ръководител – Мария Димова
Галерия „Аз и природата“
17903847_10155254465672010_5103926592958887451_n
  • „Декорация и аранжиране“ – ИЗКУСТВА И КУЛТУРА, ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА|Ръководител – инж. Емилия Фенева
Галерия „Декорация и аранжиране“
  • „Магията на танците“ – ИЗКУСТВА И КУЛТУРА, СЦЕНИЧНИ И ТАНЦОВИ ИЗКУСТВА|Ръководител – Нурай Юсуф
Галерия „Магията на танците“
  • „Спорт за релакс“ – СПОРТ, ИНДИВИДУАЛНИ СПОРТОВЕ|Ръководител – Гюлтен Юмер
Галерия „Спорт за релакс“