Момчилград
Контакти

Адрес: ул. Маказа 13

гр.Момчилград

Тел.: 036 312115

E-mail: thvp_m@abv.bg

Ние сме тук:

Профил на купувача
  • Няма категории

След 8-ми клас

След завършено основно образование след VIII клас:

  • 0,5 паралелка по специалността „Производство на кулинарни изделия и напитки“, дневна форма на обучение, втора степен на професионална квалификация, 4 годишен срок на обучение – 13 ученици.
  • 0,5 паралелка по специалността „Производство на облекло от текстил“, дневна форма на обучение, втора степен на професионална квалификация, 4 годишен срок на обучение – 13 ученици.
  • 1 паралелка по специалността „Производство на облекло от текстил“, задочна форма на обучение, втора степен на професионална квалификация, 4 годишен срок на обучение – 35 ученици.

Приемането на учениците в IХ клас се извършва след конкурс по документи и желанията на учениците.

Балът за класиране на учениците след завършено основно образование след VIII клас се формира като сбор от оценките от свидетелството за основно образование по Български език и литература, Чужд език и Биология и здравно образование (за специалността „Производство на кулинарни изделия и напитки“) и утроените оценки от свидетелството за основно образование по Изобразително изкуство и оценките по БЕЛ и Физика и астрономия (за специалността „Производство на облекло от тексил“).