Момчилград
Контакти

Адрес: ул. Маказа 13

гр.Момчилград

Тел.: 036 312115

E-mail: thvp_m@abv.bg

Ние сме тук:

Профил на купувача
  • Няма категории

Държавен план-прием за учебната 2017/2018 година

За учебната 2017/2018 г. ПГ по ТХВП „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Момчилград, ще приема ученици по следните специалности:

I. След завършено основно образование след VII клас:

  • 1 паралелка, дневна форма на обучение, по специалността „Кетъринг“, професия „Ресторантьор“, трета степен на професионална квалификация, 5 годишен срок на обучение – 26 ученици.
  • 1 паралелка, дневна форма на обучение, по специалността „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“, професия „Моделиер-технолог на облекло“, трета степен на професионална квалификация, 5 годишен срок на обучение – 26 ученици.

Приемането на учениците в VIII клас се извършва въз основа на резултатите от Националното външно оценяване по Български език и литература и по Математика, които се включват като балообразуващ елемент, и желанията на учениците.

Балът за класиране на учениците след завършено основно образование след VII клас се формира като сбор от следните елементи:

1. Удвоен брой точки от Националното външно оценяване по Български език и литература и по Математика.

2. Оценките по Технологии и Чужд език (за специалността „Кетъринг“) и Изобразително изкуство и Физика и астрономия (за специалността „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“) от свидетелството за основно образование, превърнати в точки в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

II. След завършено основно образование след VIII клас:

  • 0,5 паралелка по специалността „Производство на кулинарни изделия и напитки“, професия „Готвач“, дневна форма на обучение, втора степен на професионална квалификация, 4 годишен срок на обучение – 13 ученици.
  • 0,5 паралелка по специалността „Производство на облекло от текстил“, професия „Оператор в производството на облекло“, дневна форма на обучение, втора степен на професионална квалификация, 4 годишен срок на обучение – 13 ученици.
  • 1 паралелка по специалността „Производство на облекло от текстил“, „Оператор в производството на облекло“, задочна форма на обучение, втора степен на професионална квалификация, 4 годишен срок на обучение – 35 ученици.

Приемането на учениците в IХ клас се извършва след конкурс по документи и желанията на учениците.

Балът за класиране на учениците след завършено основно образование след VIII клас се формира като сбор от оценките от свидетелството за основно образование по Български език и литература, Чужд език и Биология и здравно образование (за специалността „Производство на кулинарни изделия и напитки“) и утроените оценки от свидетелството за основно образование по Изобразително изкуство и оценките по БЕЛ и Физика и астрономия (за специалността „Производство на облекло от тексил“).

zapoved_za_darzhaven_plan___priem_za_2017_2018_godina